اگه یکی رو دیدی وقتی داری رد میشی برمیگرده نگات میکنه

بدون براش مهمی
اگه یکی رو دیدی وقتی داری میوفتی زمین باعجله میاد به سمتت
بدون براش عزیزیاگه یکی رو دیدی وقتی داری گریه میکنی میاد باهات اشک میریزه
بدون دوستت داره


اگه یکی رو دیدی وقتی داری ترکش میکنی و فقط سکوت میکنه
بدون دیوونتهاگه یکی رو دیدی از نبودنت داغون شده بدون براش همه چی بودی......!